De beleidscommissie bestaat uit 4 oud-bestuursleden die toezicht houden op het huidige bestuur. Deze commissie garandeert de kwaliteit van de vereniging op de lange termijn door ondersteuning te bieden aan het bestuur. Ze helpen tevens bij de selectie van de nieuwe bestuursleden.

Het is alleen mogelijk om lid te worden van de beleidscommissie als je eerder al een bestuursjaar bij Fyrfad hebt gedaan.

Heb je een vraag voor de beleidscommissie? Stuur dan een mail naar beleids.cie@fyrfad.nl.